HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL CERCHEZU din data de 30.01.2018