Hotararile Consiliului Local Cerchezu din data de 15.01.2019