Hotararile Consiliului Local Cerchezu din data de 27.01.2021