Archive | Consiliul local RSS feed for this section

Sedinta de Consilul Local Cerchezu din data nr. 11.05.2018

HCL-privind-alegerea-unui-nou-presedinte-de-sedinta HCL-planuri-proprii-de-pregatire-in-domeniul-situatiilor-de-urgenta-in-anul-2018 HCL-nr-17-rectificare-de-buget

Leave a comment Continue Reading →

Sedinta 03.04.2018

Anexe-HCL-nr.-13-din-03.04.2018.rar HCL-nr.-13-din-03.04.2018-concesionare-islaz-prin-licitatie HCL-nr.-15-din-03.04.2018 HCL-nr.-14-din-03.04.2018-privind-aprobarea-documentatiei-de-atribuire-a-contractelor-de-delegare-prin-concesiune-a-gestiunii-serviciului-de-salubrizare-aferente-Proiect

Leave a comment Continue Reading →

Hotararile Consiliului Local Cerchezu pe luna martie

HCL-pachete-copii HCL-Program-Judetean-de-dezvoltare-pt.-scolari-si-prescolari HCL-implementare-sistem-video-de-securitate HCL-casare-bunuri HCL-aderare-la-ADI-Apa-Canal

Leave a comment Continue Reading →

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL CERCHEZU din data de 30.01.2018

HCL-privind-stabilirea-salariilor-de-baza-pentru-functionarii-publici-si-personalul-contractual-din-cadrul-Primariei-comunei-Cerchezu HCL-privind-aprobarea-nr-lui-burse-sociale-pentru-elevii-din-invatamantul-preuniversitar-de-stat-Comuna-Cerchezu HCL-privind-aprobarea-nivelului-impozitelortaxelor-locale-si-amenzilor-aplicabile-persoanelor-fizice-si-juridice-in-anul-fiscal- HCL-aprobare-bugetul-pentru-anul-2018 Anexe-HCL-privind-aprobarea-nivelului-impozitelortaxelor-locale-si-amenzilor-aplicabile-persoanelor-fizice-si-juridice-in-anul-f Anexa-HCL-privind-stabilirea-salariilor-de-baza-pentru-functionarii-publici-si-personalul-contractual-din-cadrul-Primariei-comu

Leave a comment Continue Reading →