Comisii

Denumire comisie si componenta Functie in cadrul comisiei
1.       Comisia de buget-finanţe, urbanism,

programe de dezvoltare economico-

socială şi administrarea domeniului

public şi privat al comunei Cerchezu:

·         Iancu Viorica Presedinte
·         Constantinescu Ionut-Cosmin Secretar
·         Michinete Dumitru-Dorin Membru
2.       Comisia pentru sănatate, învăţământ,

cultură, protecţie socială, activităti

sportive şi de agrement:

·         Tudoran Marcela Presedinte
·         Constantinescu Ion Secretar
·         Chirea Daniela Membru
3.       Comisia pentru administraţie publică,

juridică şi de disciplină, de aparare a

ordinii publice şi a drepturilor cetăţenilor,

 agricultură, gospodarire comunală,

protecţia mediului, servicii şi comert :

·         Vişinoia Dumitru Presedinte
·         Iacoboaiea Valeriu Secretar
·         Roşu Adrian Membru

Creat: 02.05.2011 19:43.